Updated Schedule

Saturday: (PST)
12 pm PST - Leand vs Ottr
2 pm PST - Stheno vs Setheal
4 pm PST - Legend vs Scipio
6 pm PST - Tythorr vs Goro
Sunday: (PST)
5 pm PST - DaveSprite vs Shadver
7 pm PST - Nomad vs Krlos 

www.twitch.tv/omega068